انتقاد کردن

انتقاد کردن
نکته
انتقاد منفي بيشتر به صورت ناخودآگاه مطرح مي شود کلا رايج تر از انتقاد سنجيده و آگاهانه است .
نکته
سيل مداوم سخنان تلخ و گزنده که به صورت طعنه , ترديد , مخالفت , سرکوفت زدن بيان شود , در قوي ترين روحيه ها هم اثر بدي مي گذارد.
نکته
انتقادهاي مخرب :
1 – احتمال رشد و پيشرفت را از بين مي برد .
2 – در اعمال شخص سستي  ايجاد مي شود .
نکته
شيوه منفي انتقاد يک سويه , انتقاد شونده را هو به واکنش منفي وا مي دارد .
نکته
برخي انتقادها در واقع هيچ هدف سازنده اي را دنبال نمي کنند , پيشان کردن , خجالت دادن و يا تحقير کردن طرف مقابل , از هدف هاي تخريبي اين نوع انتقادها به شمار مي روند .
نکته
پيام نهفه در انتقاد صحيح اين است : من اين حرفها را براي اين مي گويم که فکر مي کنم هم به تو و هم به روابط بين ما کمک مي کند . به اين ترتيب , به احتمال زياد , انتقاد شونده به جاي رنجش و يا گرفتن حالت دفاعي سعي مي کند مفاد انتقاد را به طور کامل و موثر در کارهاي آينده اش دخالت بدهد .
نکته
واکنش افراد , نسبت به انتقاد بستگي به آن دارد که از نظر روحي در چه شرايطي باشند .
نکته
انتظارات عاملي است که بر طرز تلقي و واکنشي که نسبت به انتقاد نشان مي دهيم , اثر مي گذارد .
نکته
انتقاد نقش عمده اي در روابط اجتماعي بازي مي کند . از انتقاد مي تواند براي ايجاد تحرک در اشخاص و نفوذ در آن ها , آموزش آنها , بيان نيازها و خواسته ها و يا محرکي براي اصلاح و پيشرفت خود استفاده کرد.
نکته
شرمنده کردن ديگران , صرف نظر از اين که رفتاري دور از نزاکت است , روشي تخريبي در انتقاد به شمار مي رود ؛ اين روش , همواره منجر به رد کردن بلادرنگ انتقاد مي شود
نکته
روش منفي ( شرمنده کردن ) مي تواند انتقادي را که به راحتي قابل تحمل است به انتقادي غير قابل قبول تبديل کند . چنين انتقادي در حکم اهانتي آشکار به عزت نفس فرد است.
نکته
اگر هنگام انتقاد , کلمات و عباراتي را به کار بريم که بيان گر اين باشد که رفتار مورد انتقاد , عمدي بوده است , انتقاد ما جنبه منفي و مخرب پيدا مي کند
نکته
وقتي که موارد انتقاد مشخص نباشد , احتمال کمي وجود دارد که انتقاد شونده آن را بفهمد.
نکته
وقتي که کسي مورد انتقادقرار مي گيرد , ممکن است از انتقاد کننده انتظار داشته باشد که راه حل خود را ارائه کند , در اين جا انتقاد کننده مسوول است که براي آنچه که از آن انتقاد مي کند , جايگزيني در آستين داشته باشد.
نکته
انتقادي که از احساس شخصي انتقاد کننده مانند بي حوصلگي و نوميدي خالي نباشد , فطعا اثر تخريبي دارد.
نکته
انتقاد غالبا با کلمات ( بايد ) يا ( نبايد ) شروع مي شود .اين عبارتها و نظاير آن , به دو دليل مانع پيشرفت جريان انتقاد مي شوند:
1 – چنين کلماتي نگرش يک بعدي انتقاد کننده را آشکار مي سازد .تلويحا مي گويد که تنها عقيده انتقاد کننده است که صحيح است .
2- اين فرض يک جانبه که راه پيشنهادي انتقاد کننده تنها راه صحيح است.
نکته
تذکرات تهديد آميز به طور قطع , از سازندگي انتقاد مي کاهند .
نکته
انتقاد از طريق سوال کردن ممکن است به ظاهر راه سازنده اي براي آغاز گفتگو باشد , اما در غالب موارد , انتقاد شونده را در موضع دفاع قرار مي دهد .
نکته
انگشت گذاشتن روي رفتار خاصي که مي خواهيد از آن انتقاد کنيد , از چند جهت کمک مي کند .
1 – از تعميم و گسترش انتقاد و به کار بردن کلمات پوچ و آزار دهنده ( هميشه ) و ( هرگز ) جلوگيري مي کند .
2 – شخص مورد انتقاد همچنين مي تواند با توجيهات گوناگون درباره رفتار مورد بحث , با انتقاد مخالفت کند.
3 – هنگامي که انتقادي با قاطعيت و به طور دقيق مطرح شود , به طرف مقابل اين امکان را مي دهد که منظور شما را به درستي درک کند.
نکته
انتقادي که به صورت ( حکم ) و بيان يک حقيقت مطرح شود , بلافاصله طرف مقابل را در موضع دفاعي قرار مي دهد و او را وادار مي کند که در قالب يک گفتگوي منفي آن نظر وارد کند.
نکته
انتقاد بايد در نهايت محبت و صميميت بيان شود .
نکته
فهرست بازبيني انتقاد سازنده
 
نکته
رفتار مورد انتقاد را مشخص کنيد .
نکته
انتقاد را تا حد امکان واضح و مشخص کنيد.
نکته
 اطمينان حاصل کنيد که رفتاري را که مورد انتقاد قرار مي دهيد , قابل تغيير است در غير اين صورت , از انتقاد صرفنظر کنيد.
نکته
از عبارت (( نظر شخصي من اين است )) استفاده کنيد و از تحميل نظريات خود بپرهيزيد.
نکته
واضح و شمرده سخن بگوييد , به طوري که طرف مقابل , انتقاد شما و دليل مطرح کردند را بفهمد.
نکته
موضوع را کش ندهيد و انتقاد را به سخنراني تبديل نکنيد ؛ زيرا شنونده بي حوصله توجهي به آن نمي کند .
نکته
بکوشيد انگيزه هايي براي تغيير رفتار پيدا کنيد و خود را متعهد بدانيد که انتقاد شونده را در حل مشکلش کمک کنيد .
نکته
اجازه ندهيد گفته هايتان از احساسات منفي شما رنگ بگيرد .مواظب باشيد صدايتان بلند و لحن کلامتان خشن و طعنه آميز نباشد . از رستهاي خشم آلود , مانند گره کردن مشت , اخم کردن , گره به ابرو انداختن و نظائر آن بپرهيزيد. حالت و رفتار شما مي بايست گفته هاي شما را تقويت کند نه آن که آن ها را نفي کند.
نکته
  با مشکلات و احساسات طرف مقابل , همدلي نشان دهيد.
نکته
 انتقاد را تا فرا رسيدن زمان و مکان مناسب نزد خود نگهداريد ؛ زيرا انتقاد شتابزده ممکن است شما را به گفتن مطالبي سوق دهد که واقعا منظور شما نباشد و بدين ترتيب , انتقاد شما شکل مخربي پيدا کند.
نکته
 بکوشيد با پيش بيني  واکنشهاي منفي شخص مورد انتقاد , از بروز آن جلوگيري کنيد .
نکته
 اگر انتقاد شما نتايج مثبتي به بار آورده , نشان دهيد که متوجه شده ايد و آن را تحسين مي کنيد .
نکته
انتقاد به صورت غير مستقيم را به انتقاد مستقيم ترجيح داده و استفاده از روش ايما و اشاره را مقدم بر روش تصريح بدانيد .در اين صورت شخصيت فرد آسيب هاي احتمالي مصون خواهد ماند.
نکته
انتقاد را با تحقير و توهين در نياميزيد ، زيرا هدف از انتقاد ، اصلاح رفتار است ، ولي تحقير و توهين ، آسيب زا مي باشد.
نکته
انتقاد را از رفتار خاصي که انجام شده است ، شروع کنيد و انتقاد از کل شخصيت فرد را که منجر به نااميدي مي شود هرگز طرح ننماييد .
نکته
انتقاد در خلوت بر انتقاد در جلوت ( حضور ديگران ) ارجهيت دارد .
نکته
در هر انتقادي ، ابتدا از يک جنبۀ مثبت فرد سخن را آغاز کنيد و به تدريج به جنبۀ مورد بحث ( نقطه ضعف ) نزديک شويد ، اين عمل ، ابتدا روح اطمينان را در وي افزايش مي دهد و زمينه را براي پذيرش نقطه ضعف راهم مي کند .