مراسم انتقال عروس

 
مراسم انتقال عروس
نكته

     توصيه شده كه عروس را شب هنگام بخانه شوهر منتقل كنند .

شب زفاف
نکته

نماز داماد موجب مي شود که عروس خانم از اضطراب و تشويشي که دارد تسکين پيدا کند و شخصي را که در برخورد اول گمان مي کرد , مهاجم و مسلح است او را چون فرشته اي متين و مودب مشاهده مي کند.

نکته

داماد خداشناس به عروس مي گويد که قبل از رفتن به آرايشگاه وضو بگيرد تا در حجله براي نماز آماده باشد.

نکته
داماد کفش و جوراب را از پاي عروس بيرون آورد و پاي او را بشويد و آبش را از در خانه تا انتهاي خانه بريزد . و اين عمل رمز و اشاره اي است از طرف داماد که قدم عروس را مبارک و ميمون مي شمارد و تمام خانه در اختيار او مي گذارد .
نکته

 امام صادق عليه السلام مي فرمايد : هنگامي که برهمسرت وارد مي شوي , موهاي بالاي پيشاني او را بگير و رو به قبله کن و بگو : خدايا ! به عنوان امانت تو , او را گرفتم و با کلماتت ( که صيغه عقد خواندم ) او را بر خود حلال نمودم ؛ پس اگر از او برايم فرزندي مقدر کرده اي , او را مبارک و با تقوا و شيعه آل محمد صلي الله عليه و آله و سلم قرار ده و شرکت و بهره اي براي شيطان نسبت به او قرار مده .