رابطه با اقوام همسر

رابطه با اقوام همسر
نکته
با عروس یا داماد خود همچون فرزند بزرگشان رفتار کنند .
نکنه
عروس خانم مايل نيست که کس ديگري جز او به شوهرش چيزي بگويد ] از او چيزي بخواهد و يا فکر و انديشه او را حتي براي زمان کوتاهي به دور از چشم همسر در اختيار داشته باشد , ولو اين که اين فرد مادر عزيز شوهرش باشد .
نکته
دخالت مستمرشوهرها در برنامه هاي زندگي زوجهاي جوان , احضار پي در پي پسر ( آقا داماد ) و ارائه توصيه اي ويره و نسخه هاي خاص , در اختيار گرفتن بخش قابل توجهي از اوقات او و قرار دادن وي در موقعيت دوگانگي احساس و تعارض رواني و بعضا بدخلقي ها , سرديها و ستيزهاي ناشي از آن , زمينه بدبيني و پيش فرض هاي نادرستي را در اذهان بسياري از عروس خانم ها ايجاد مي کند .
نکته
مادر شوهري موفق و تواناست که همواره با پندار و رفتار عاقلانه , مخلصانه و فداکارانه خويش زمينه دوستي و مودت و محبت ميان پسر خود و عروس خانم را بيشتر کند و با محبتي که به عروسش ابراز مي نمايد کانون وجود او را سرشار از آرامش سازد تا توان آرامشگري او نيز افزون تر گردد .
نکته
در واقع , عروس خانم ها براي مادر شوهرهاي مهربان و فهيم همچون دختري عزيز و دوست داشتني است .
نکته
مادر شوهر وارسته و دور انديش همسر پسرشان را فرزند دلپسند مي پندارند و آرامش و راحتي او را آرزوي قلبي خود مي دانند و خداي , ناکرده او را به عنوان رقيب کشش هاي عاطفي و خواستهاي رواني خود نمي بينند .
نکته
عروس خانم ها مي تواند صميمي ترين يار , يا محبت ترين دوست و با وفاترين فرزند براي مادر شوهرهاي صبور خود باشند و مادر شوهرها نيز مي توانند براي هميشه مادري مهربان , دلسوز و پرعطوفت براي عروس خانم هاي فهيم و قدرشناس خويش باشند .
نکته
مادر شوهرهاي کريم و با صلابت بدرستي مي دانند که محبت به معناي گذشت , ايثار , صداقت , صبوري و احسان , جان مايه حيات پر برکت , آرامش روان و نشاط و سرزندگي است .
نکته
مادر شوهرها شايسته است که به جاي زبان انتقاد , کلام گله آميز , رفتار دخالتگرانه و تحقير آميز , از کلام تاييد و تشويق , سخن محبت آميز ] رفتار حمايتي و هدايتي و همراه با تکريم شخصيت زوج هاي جوان بهره گرفت .
نکته
مادر شوهرهاي بصير و متعهد همواره فرزندشان را به حمايت همه جانبه از همسر تشويق نموده و از ايشان مي خواهند که همسرشان را همراز خود بدانند و شريک زندگي دنيوي و همسفر اخروي .
نکته
عروس خانم هاي جوان به نيکي آگاهند که اغلب مادر شوهرها برخلاف بسياري از نگرش ها و باورهاي نادرست و ذهنيت هاي غلط , از شخصيتي والا و برجسته برخوردار هستند و وجودشان همواره منبع خير و برکت و مهربان است .
نکته
عروس خانم ها خوب مي دانند که قدر نسبت به مادر همسر خود مهربان و صبور باشند , شخصيت او را مورد تاييد و تکريم واقعي قرار دهند و از صميم قلب او را دوست بدارند , در واقع جاودانه ترين دوستي ها و محبت ها را در دل همسر خويش باور مي کنند .
نکته
احترام به مادر و پدر همسر و تکريم شخصيت ايشان توسط عروس خانم از اصول مهم زندگي مشترک و از معيارهاي اصلي حسن تدبير در حيات زوج هاي جوان است .
 
نکته
آقا دامادها از هيچ کوششي در جهت تاليف قلوب مادر و همسر و همدلي و همراهي ايشان دريغ نمي ورزند .
نکته
آقا دامادهاي با کفايت , صبور , مهربان و موفق آناني هستند که هرگز از قدر داني و تمجيد از وجود گرامي همسر و اضهار محبت و دوستي نسبت به وي نيز تعظيم و تکريم شخصيت بزرگوار و ارجمند مادر غافل نمي شوند .
نکته
آقا دامادهاي برتر , مردان پر صلابت و فهيمي هستند که پس از ازدواج رابطه عاطفي خويش را با مادر و پدر عزيز خويش بيشتر مي کنند و همواره تلاش مي نمايند دوستي و محبت همسرشان را نيز به طور مستقيم و غير مستقيم نثار آنان نمايند .
نکته
آقا دامادهاي بصير با توجه به حساسيت احتمالي والدين خود , بخصوص مادر نسبت به زندگي تازه و شخصيت عروس خانم ها , همچون تن پوشي مطمئن براي همسر , هرگز ذره اي از کاستيها و نارساييهاي زندگي مشترک و ضعفها و کوتاهي هاي احتمالي همسر خويش را به خانواده مادري خود انتقال نمي دهند , بلکه هميشه از مهر و محبت و گرمي و صميميت همسر خود سخن گفته , با ابلاغ ارادت خاص و محبت خالصانه وي نسبت به والدين و خواهرانش , دل ايشان را شاد و قلبها را به نزديک مي کنند .
نکته
آقا دامادهاي انديشمند و عروس خانم هاي فهيم هرگز اجازه نمي دهند که فرصتي فراهم شود تا جمعي زبان به غيبت گشوده , شخصيت همسر و يا خانواده ايشان را مورد نقادي و تحقير قرار دهند .
نکته
عروس و داماد جوان و پويا همواره يکديگر را نسبت به ديدار محبت آميز والدين همسر توصيه و ترغيب مي کنند . آنان که در صله ارحام و ديدار خويشان پيشگام هستند , عموما از زندگي پرنشاط و پر برکت و عمري با عزت برخوردارند.