علایم و نشانه های زندگی زناشویی ناسالم

علایم و نشانه های زندگی زناشویی ناسالم
نکته
-        به کرات به فکر طلاق هستید .
-        مواقع و زمان های خوش و مثبت , کمتر از مواقع منفی و ناراحتی است .
-        مشاجره های غیر سازنده و مخرب .
-        ناخواسته دائما بدنبال انتقاد , سرزنش , تحقیر , دست انداختن , پیدا کردن اشتباه طرف مقابل و مقصر هستید .
-        چیزی برای گفتن ندارید .
-        بدبین شدن .
-      اگر خبرهایی در مورد همسرتان را شما از دوستان خانوادگی می شنوید و نه از خود او , یا آخرین نفری هستید که با خبر می شوید , رابطه تان شدیدا مشکل دارد .
-       اگر دیگر به نظافت و آراستگی و زیبایی خود برای همسرتان اهمیتی نمی دهید در سایر مواقع سنگ تمام می گذارید و یا این که خبر و تمایل چندانی به برنامه ها و موقعیت و فعالیت های همسرتان ندارید , به دنبال را چاره باشید .
-       اگر روابط جنسی تان شدیدا کاهش یافته یا دیگر چندان از آن لذت نمی برید و دلیل ومشخصی برای آن وجود ندارد , به فکر راه چاره باشید .
-        حرمت شکستن .
راه حل
نکته
خودتان شروع کنید و منتظر واکنش و جبران از طرف همسرتان نباشید .
نکته
خودتان را تغییر دهید .
نکته
بر روی اعتماد به نفس و حرمت نفس خود کار کنید .
نکته
آگاهی کامل از روابط جنسی صحیح و درست را بدست آورید و در این رابطه با همسر خود کاملا باز صحبت کنید .
نکته
اگر به طور مستقیم و رو در رو امکان ابراز احساساتتان وجود ندارد , بدون این که انتقاد , سرزنش و یا تحقیر در کار باشد تمامی آرزوها , ناراحتی ها و احساساتتان را در روی چند صفحه نوشته و برای همسرتان پست کنید .
نکته
با یک مشاور با تجربه خانواده ( و یا فراد آگاه , خردمند و بی طرف ) مشورت کنید .