ایجاد روابط صمیمی

روابطي باصميميت و همدلي
نکته
يک رابطه خوب شامل احترام و محبت متقابل به خويشتن و ديگران است و اين دو احتمالا مهم ترين کيفيات رابطه خوب در دراز مدت است .
نکته
رابطه خوب براساس اعتماد , پذيرش و ارتباط و گفت و شنود متقابل و داشتن محبت اصيل براي طرف مقابل و نيز تمايل براي سازش در مواقع ضروريست و بايد طرف مقابل به عنوان يک شخصيت مستقل و جدا از ما با آزادي , ارزش ها و نيازهاي ويره خود به رسميت شناخته شود .
نکته
روابط خوب به معني تماس و نزديکي دايم و توافق و مشارکت کامل و مستمر و همسان در همه چيز و همه وقت نيست و در صورت وجود انتظاراتي از اين رده روابط به زودي خسته کننده و خفقان آور مي شود و رو به خاموشي مي گذارد .
 
نکته
روابط خوب هميشه بين مردمان سالم برقرار است . روابط هيچگاه نمي تواند افراد را سالم کند . اگر شما در جستجوي کسي هستيد که مواظب شما باشد و شما را نيک بخت و خشنود سازد جذب شخصي همانند خويشتن خواهيد شد .
نکته
روابط ما با ديگران اغلب باز تابنده و نماينده روابط ما با خويشتن است . يعني در روابط خود با ديگران تجربه اي همانند روابط خود با خويشتن داريم . اگر با خود ناايمن باشيم عاشق آن کساني مي شويم که بما عشق نمي ورزند , اگر خود را شايسته دريافت عشق کسي ندانيم جذب آن کساني نمي شويم که به ما عشق مي ورزند , بلکه به سوي آن کساني کشانده مي شويم که در تفکر خود لياقت آن ها را داريم .
نکته
در جستجوي شخص مناسب و درست و حسابي بودن کاري مهمل و بدون معني و باطل است . چيزي با نام شخص درست و حسابي وجود ندارد مگر آن که در وحله اول شما با شخص خود مناسب و درست و حسابي باشيد .
نکته
پاسخ به کشف زندگي , خود در گروي کشف خويشتن است .
نکته
اولين راز جلب نظر ديگران و اين که ما را دوست بدارند اين است که بر حسن ظن آن ها نسبت به خودشان بيفزاييم .
نکته
براي جلب نظر ديگران و معطوف ساختن علاقه و توجه ايشان بايد کار يا چيزي از آن ها بخواهيم که مي دانيم مورد علاقه و توجهشان است .
نکته
براي هر شخص , آرزوها , مشکلات و احتياجات خودش بيش از هر چيز ديگر در نظرش اهميت و ارش دارد . از اين جهت در موقعي که شما قسمتي از اين احتياج را برآورده مي سازيد , بهمان اندازه در طرف نفوذ مي کنيد .
نکته
براي اين که در ديگران نفوذ کرده و بتوانيد دوستي و محبت آن ها را به سمت خود جلب نماييد و کار خود را پيش ببريد بايد هميشه منصف باشيد و در حکم و ستوري که مي دهيد و يا قضاوتي که مي کنيد خود را جاي طرف بگذاريد .
نکته
گاه نگارش يادداشت و نامه هاي نيکو , اهداي هديه اي مناسب , تهيه و تقديم کتاب با مضموني جذاب تاييد و تکريم ويرگي هاي مثبت و تلاش هاي ارزشمند فرد در حضور جمع هاي مطلوب و مناسب موثرتريين پيام رابطه محبت آميز باشد .
نکته
اتخاذ روش مناسب و موثر در برقراري ارتباط و حفظ رابطه هاي زيبا و خوشايند با ديگران از اصلي ترين عوامل برقراري و استمرار يک ارتباط پويا و سازنده است .
نکته
در روابط انساني نبايد ظرفيت طرف مقبل را از نظر دور داشت .
نکته
زن و شوهر بايد نقش خود را دربهبود رابطه مورد تاييد قرار داده و از سرزنش يکديگر خودداري کنند .
نکته
در يک زندگي زناشويي موفق , با دوام و توام با رضايت خاطر , زن و شوهر به يکديگر احترام مي گذارند .
نکته
زوج هاي موفق نسبت به يکديگر بردبار هستند .
 
نکته
در يک ارتباط زناشويي توام با حس همکاري و مشارکت ممکن نيست زن و مرد هميشه با هم موافق باشند . زوج هاي موفق مي توانند به راحتي مخالف خود را اعلام کنند و اين امر از طرف همسرشان مورد پذيرش قرار مي گيرد . آن ها به دنبال راه حلي مي گردند که مورد تاييد هر دو قرار بگيرد .
علایم هشدار دهنده رابطه متزلزل
نکته
-        شما کمتر به هم لبخند زده و با هم اوقات شادی بخش کمی دارید .
-        کمتر ابراز علاقه و محبت می کنید .
-        با دیگران راحت تر و بیشتر می توانید صحبت کنید تا همسرتان .
-    دفعات و شدت جر و بحث های شما بیشتر شده است و یا اصولا برای جلوگیری از جر و بحث سعی به فرار از آن می کنید ( تا طرح و حل آن ) .
-    به ندرت اوقات خوشی را که با هم داشته اید بخاطر می آورید و یا بندرت ایده ها و آرزوهای تان را با هم در میان می گذارید .
-        اشتیاق چندانی برای با هم بودن و خوش گذرانی و تفریح با هم نشان نمی دهید .
-        ارتباط زناشویی تان یا کاهش یافته و یا رغبت و میل چندانی ندارید .
-        ته دلتان احساس می کنید که ارتباطتان چیزی غیرعادی است ( به شرط این که آدم شکاکی نباشید ) .
 
راه حل هایی برای حل مشاجره های خانوادگی
نکته
-        عینک بدبینی را بردارید .
-        با عصبانیت و ناراحتی به رختخواب نروید .
-        بدنبال مشکل باشید نه مقصر .
-        با گوش جان بشنوید .
-        خود را بدرستی ابراز کنید .
-        مطلق فکر نکنید و پیش داوری نکنید .
-        روش کنترل عصبانیت و ابراز خشم را بیاموزید .
-        راه حل های ممکن را لیست کنید .
-        به نتیجه گیری برسید .
-        مسوولیت خود را بپذیریید .
-        ستایش و سپاسگزاری کنید .