روش هاي جلب محبت بانوان

روش هاي جلب محبت بانوان
نكته

      وقتي بتوانيد اعتماد زن را به خود جلب كنيد و برايش ارزش و بهاء قايل شويد او كم كم دريچه قلبش را به روي شما باز مي كند و متقابلا براي شما ارزش قايل مي شود .

نكته
       زن ها به دنبال آرزوهاي بزرگ و گاهي هم محال هستند و دوست دارند در يك عالم رويايي زندگي كنند و بيشتر تفكرات عاشقانه در سر مي پرورانند و بيش از مردان علاقه مند به موسيقي هستند و اين نشات گرفته از روح لطيف زن است..
نكته

      بهترين زماني را كه مي توانيد نظر زن را به سوي خود جلب كنيد وقتي است كه با او همدلي مي كنيد و او را مورد نوازش قرار مي دهيد .

نكته

      زن ها به كارهاي كوچك بيشتر اهميت نشان مي دهند بر خلاف مردها كه براي كارهاي كوچك اهميت قايل نيستند .

 
نكته

     زن ها دوست دارند كه از خود و استعداد هايي كه دارند تعريف كنند از اين رو توقع دارند اطرافيان زمينه و محيطي را برايشا ن به وجود آورند تا بتوانند به راحتي از خود تعريف و تمجيد كنند.

نكته

      زن ها به قيافه و زيبايي خود اهميت مي دهند و سعي مي كنند خود را زيباتر در نظر شوهرشان جلوه دهند و از اين رو به لباس و وسايل شخصي خود توجه خاصي دارند .

نكته 
     تعريف از زيبايي و جمال زن سبب افزايش محبت زن نسبت به شما مي شود .
نكته

     زن بسيار علاقه مند است كه همسرش از آرايش او تعريف كند و به او بگويد از چه آرايشي استفاده كند .

نكته
     غالب زن ها در انجام امور منزل و براي تربيت فرزندان خود اهميت بسزايي قيل هستند.
نكته

    زن ها دوست دارند وقتي ماجرايي را تعريف مي كنند آن را با تمام جزئياتش بيان كنند و احساس مي كنند به اين وسيله نظر مخاطب شان را بيشتر به سوي خود مي توانند جلب كنند .

نكته

      زن براي كسي كه حرف هايش را گوش مي كند و به سخنانش اهميت مي دهد ارزش قيل است .

نكته

    زن وقتي به خانه شوهر مي آيد تمام اميد و عشقش را به دست او مي سپارد و او را تنها تكيه گاه و پشتيبان خود مي داند از اين رو وابستگي وافري به او پيدا مي كند و انتظار دارد همسرش او را مورد احترام قرار دهد و به او توجه كند ولي وقتي با رفتار سرد همسرش روبه رو مي شود احساس ترس مي كند .

نكته

    زن وقتي خسته است بهترين طريقي كه مي توان خستگي را از او دور كرد زماني است كه او را مورد نوازش خود قرار مي دهيد .

 
نكته

    زن ها خيلي دير به كسي دل مي بندند و پس از دل بستن احساس مي كنند كه تنها آن شخص است كه مي تواند خواسته هايشان را برآورده كند .

نكته
     زن ها نسبت به مردها بيشتر جنب و جوش دارند از اين رو سعي مي كنند در كارهاي مختلف دخالت كنند و به اين وسيله مي خواهند توانايي هايشان را نيز بيان دارند و خيلي دوست مي دارند كه ديگران نيز نسبت به كارهايشان اظهار نظر كنند البته اظهار نظري كه مطابق با ميل شان باشد.
نكته

   زن ها در مشاجره با شوهرشان سريعا نسبت به او كينه پيدا مي كنند و از انتقام گرفتن لذت مي برند.

نكته
    زن ها به زيور آلات وسايل آرايش و طبيعت سبز علاقه وافري دارند .
نكته

    چيزي كه بيش از هر امر ديگري براي زن اهميت دارد اين است كه مورد تكريم و احترام مرد قرار گيرد از او به عنوان بهترين يار در زندگي ياد كند و از فداكارهاي  او در زندگي تجليل نمايد

 
نكته

    زن ها بر خلاف مردها وقتي خسته مي شوند بيش از حد معمول حرف مي زنند و سعي دارند كه با حرف زدن وقت خود بگذارنند.

 
نكته

     زن  بسيارحساس و زود رنج هستند و گاهي يك حرف نامربوط مرد مي تواند تا مدت ها ديد منفي زن را نسبت به او دنبال داشته باشد.

 
نكته

      زن فطرتا حساس و زود رنج است از اين رو بيش از مردها نيازمند مهر و محبت است و مرد بايد توجه داشته باشد وقتي به همسرش ابراز محبت مي كند بكوشد تا اين محبت را حفظ كند و افزايش دهد .

 
نكته

      زن ها وقتي مورد انتقاد و سرزنش اطرافيان خود قرار مي گيرند به شوهرشان بيشتر علاقه نشان مي دهند و سعي مي كنند از او به عنوان مامن و پناهگاه خود استفاده كنند .

 
نكته

     زن وقتي احساس امنيت نكند و يا از جانب مرد مورد سرزنش يا تهديد قرار بگيرد گوشه گيري مي كند و سپس از حل مشكل دوباره به حال عادي خود باز مي گردد.

 
نكته

     تجليل از فداكارهاي زن سبب مي شود كه او احساس افتخار كند و بيش از گذشته به شما وابسته شود .

نكته

      زن ها وقتي مي خواهند شوهرشان را سرزنش كنند از سخنان كنايه آميز استفاده مي كنند.

نكته

     يكي از طرف افزايش محبت زن نسبت به مرد اين است كه شما به رويدادهاي مهم زندگي مشترك خود توجه كنيد . مثل ( روز تولد همسرتان و سالروز ازدواجتان و يا … )

 
نكته

    براي جلب نظر همسرتان بايد از علايق او نسبت به چيزهاي مختلف آگاه شويد و سپس سعي در بر آورده ساختن آن نماييد .

نكته

   وقتي از سركار به خانه مي آييد با رويي گشاده با همسرتان رو به رو شويد و به او خسته نباشيد بگوييد.

نكته
     درموقع صرف غذا از دست پخت همسرتان و خوشمزه  بودن غذا تعريف كنيد .
نكته
     در موقع صرف غذا از دست پخت همسرتان وخوشمزه بودن غذا تعريف كنيد .
نكته

     وقتي همسرتان از مشكلاتش براي شما سخن مي گويد سعي كنيد خود را نيز در مشكلش شريك بدانيد و با اشتياق به حرف هايش گوش دهيد .

نكته

     در موقعي كه همسرتان ناراحت است و با شما درد دل مي كند به حرف هايش گوش كنيد ولي فورا راه حل ارائه ندهيد زيرا ارئه راه حل سبب مي شود كه همسرتان احساس حقارت كند .

نكته

     بهترين شنونده براي همسرتان باشيد .

نكته

         براي سخنان همسرتان ارزش قايل شويد و به آن بهاء دهيد .

نكته
      حداقل هر هفته براي همسرتان يك هديه كوچك بخريد .
 
نكته

       حتما در روز تولد همسرتان و سالروز ازدواجتان يك جشن كوچك بگيريد .

 
نكته
      هر هفته به اتفاق همسرتان همسرتان به پارك و يا به مسافرت هاي كوتاه برويد .
 
نكته

     وقتي از منزل بيرون مي رويد از همسرتان بخواهيد كه اگر نياز به چيزي دارد برايش تهيه كنيد .

 
نكته
      اتاق و وسايل شخصي تان را خود منظم كنيد .
نكته
      لباس هاي شخصي تان را خود بشوييد .
 
نكته
     به همسرتان يادآوري كنيد كه دوستش داريد .
 
نكته

    هميشه اسم همسرتان را با احترام به زبان بياوريد بويژه در جمع اقوام و آشنايان.

 
نكته
      براي همسرتان لباس هايي كه دوست دارد تهيه كنيد .
نكته
     عكس همسرتان را در كيف و يا در اتاق شخصي تان نگذاريد .
نكته
     ماجراهايي را براي همسرتان تعريف كنيد كه به آن علاقه مند است .
نكته
     زياد شوخي كنيد.
نكته
     هميشه لبخند بر لب داشته باشيد .
نكته
     به همسرتان در انجام كارهايش كمك كنيد .
 
نكته
     اگر اتاق خواب نامرتب است خود پيش قدم شويد و مرتب كنيد.
 
نكته
      همسرتان را مورد بازخواست قرار ندهيد.
نكته
       به همسرتان بگوييد كه از زندگي با او خوشحال هستيد .
 
نكته

       عشق اساس و پايه اصلي يك زندگي موفق زناشويي است . زندگي اگر بر پايه عشق متقابل زن و مرد نباشد بسيار لرزان و متزلزل خواهد بود. به وسيله عشق متقابل زن و مرد است كه طرفين مي توانند از بسياري علايق خود به جهت رسيدن به محبوب شان دست بكشد.

نكته 

    با همسر خود رفتاري مناسب داشته باشيد , با اخلاقي رفتار کنيد خوش و به او احترام بگذاريد.

 
نکته

  توجه به عواطف و احساسات زن , ابراز محبت و علاقه به او , مساعد کردن شرايط خانه براي آرامش و آسايش او و توجه به اين نياز طبيعي , از وظايف مهمي است که هر مردي بايد به آن توجه کند .

نکته

   به مناسبتهاي ويره و گهگاه بدون دليل مشخصي به او شاخه گلي هديه کنيد .

 
نکته

   از چند روز قبل با براي گذراندن تعطيل آخر هفته قرار بگذاريد . کافي نيست يک روز مانده به شروع تعطيل آخر هفته به او بگوييد که فردا چه مي خواهيد بکنيد .

نکته

  اگر همسر شما معمولا شام را تدارک مي بيند و يا اگر نوبت تهيه شام اوست و خسته به نظر مي رسد , پيشنهاد کنيد که به جاي او شما شام تدارک ببينيد .

نکته
از حالت چهره و طرز لباس پوشيدنش تعريف کنيد .
نکته
اگر ناراحت است به احساساتش بها بدهيد .
نکته

اگر مي بينيد که دير به منزل مي رسيد , به او تلفن بکنيد و دير آمدنتان را اطلاع دهيد .

نکته
وقتي او با شما حرف مي زند , مجله يا روزنامه را به کناري بگذاريد , تلويزيون را خاموش کنيد و همه توجه خود را معطوف او نماييد .
نکته
وقتي از خانه بيرون مي رويد , از او بپرسيد آيا لازم است چيزي براي او بخريد ؟
نکنه

از محل کار به او زنگ بزنيد و حالش را بپرسيد . اگر اتفاقي جالبي افتاده آن را با او در ميان بگذاريد . مي توانيد به او بگوييد که دوستش داريد .

 
نکته

اگر براي انجام کاري شهر را ترک مي کنبيد , به او زنگ بزنيد و تلفن تماس را به او بدهيد .در ضمن ورود خود را به مقصد به او اطلاع دهيد .

 
نکته

هيچ گاه در انظار عمومي و يا در جمع اقوام با همسرتان بحث نکنيد . چرا که موجب مي شود زن و مرد سريعا حالت تدافعي نسبت به هم بگيرند و هر کدام سعي ديگري را مغلوب کند تا بتواند به ظاهر برتري خود را به جمع ثابت کند .

نکته

اختلاف را بين خود حل کنند و به بيرون نکشانند و نيز کينه به دل نگيرند .

نکته
خطاهاي يکديگر را به کنايه بفهمانند و به رخ نکشند .
نکته

در حضور ديگران به او محبت کنيد .

نکته

براي شام در بيرون از منزل رستورانهاي متعددي پيشنهاد کنيد , مسووليت تصميم گيري براي انتخاب رستوران را به او واگذار نکنيد .

نکته
هنگام گفت و گو با او تماس چشمي را فراموش نکنيد .
نکته
اگر بيمار بوده , از او احوالپرسي کنيد .
نکته
وقتي کاري براي شما انجام مي دهد به صورت کلامي از او تشکر کنيد .
نکته

حسن خلق و متوجه کردن دل زن به سوي خويش با قيافه اي که در چشم زن خويشاند باشد .

نکته

هنگام اختلاف نظر يا سوء تفاهم , به جاي سرزنش کردن يکديگر يا تفسير نادرست , به شناسايي مساله و يافتن راه حل آن بپردازيد و در صورت لزوم کمک و مشاوره افراد با تجربه و متخصص را جلب کنيد .

نکته

براي رسيدن به امنيت رواني و عاطفي در روابط زناشويي , داشتن صداقت , پذبقرش , سعه صدر , انصاف و اعتماد متقابل را اصل اول قرار دهيد .

نکته

براي خصوصيات و نيازمندي هاي يکديگر , ارزش قائل شويد و در روابط کلامي , عاطفي , اقدام ها و. تصميم گيري ها به افکار و خواسته هاي همسرتان توجه کنيد .

نکته

اگر رفتار خاصي براي شما مبهم است , ساده ترين راه اين است که از همسرتان هدف و علت آن رفتار را بپرسيد و با روش مسالمت آميز , صميمانه و خوش بينانه موضوع را روشن کنيد .

نکته

خشونت همسرتان را با خشونت پاسخ نديد . خشونت را با سکوت پاسخ گوييد و در موقعيتي مناسب ؛ درباره مساله مورد نظر به بحث و گفت و گو بپردازيد .

نکته
زن و شوهر از مسخره کردن يکديگر و گفتن سخنان طعنه آميز و دو پهلو جدا پرهيز کنند .
نکته

از رفتارهايي نظير متلک , تحقير , سرزنش و به رخ کشيدن يکديگر که موجب افزايش مقاومت هاي رواني در طرف مقابل است , جدا بايد پرهيز شود.

نکته
هرگز همسرتان را با زن يا مرد ديگر مقايسه نکنيد .
نکته

از نسبت دادن القاب و زدن برچسب هاي ناگوار و نامطلوب _ مانند بدقول , زرنگ , شلخته , کله شق , يک دنده , لجباز و خودخواه _ به يکديگر پرهيز کنيد.

نکته
واضح است که يکي از عوامل بهم زننده صفا و صميميت بين زن و مرد از بين بردن حرمت و شخصيت يک ديگر است و براي حفظ استحکام خانواده شديدا بايد پهيز کرد .
نکته
براي اين که الفت و صميميت خانواده لطمه اي نبيند , زن و مرد سعي کنند در مواردي که از يکديگر تقاضاهايي را دارند قبلا موقعيت و وضعيت طرف را برآورد نمايند اگر ديدند که طرف در شرايط مناسب و آماده قرار دارد در اين هنگام پيشنهاد و طرح خود را ارائه دهند .