زن ها به احساس امنيت نياز دارند .

عوامل بروز شک و تردید در زنان نسبت به محبت و عشق همسر
نکته
-         اکثر زنان و بسیاری از مردان هر نوع اختلاف و مشاجره میان خود و همسرشان را نشانه ای دال بر کاهش یا فقدان محبت و علاقه تلقی می کنند .
-        کاهش ذخیره روانی در خانواده .
-        دوره های غیبت های طولانی مکرر همسر .
-        موضوعات حل نشده گذشته باعث شک و تردید شده و آرامش را از فرد می گیرد .
راهکارهای موثر حس امنیت و اطمینان در همسر
نکته
-        ابراز محبت و علاقه را جزو کارهای روزانه یا هفتگی خود قرار دهید .
-       در مواقع جر و بحث و مشکلات او را مطمئن سازید ارتباط و پیوندتان همچنان استوار است و فقط به دلایل اختلافات و تفاوت ها بایستی با گفتگو در اصلاح آن ها بکوشید و این مساله موضوعی کاملا طبیعی است .
-        خانم ها در مواقع ناراحتی به همدم نیاز دارند نه خلوت .
-        در مواقعی که همسرتان خواستار گفتگو می شود , بدون این که موضع دفاعی بگیرید , همچون یک دوست صمیمی عمل کرده و او را بشنوید و هیچگاه سعی در نادیده گرفتن شکوه و گلایه ( در واقع درد دل ) او و یا منحرف کردن موضوع و سرپوش گذاشتن روی آن نکنید .
-        همچون دوران آشنایی و نامزدی عمل کنید .