مقدم بودن عشق بر هر چيزي

عشق ورزيدن
نكته
       عشق و علاقه راستين ميان زن و شوهر و تحقق مقام محبوبيت براي زن در گرو انسانيت و فضايل اخلاقي حاصل از آگاهي ديني و ايمان به خداست اما وقتي استعداد آگاهي طلبي و حقيقت خواهي آن ها در اثر زمينه هاي تحريكات جنسي شكوفا شود و معرفت ديني و ايمان راستين رشد نكند پايه هاي عشق و محبت كه همانا فضايل اخلاقي است متزلزل گشته و مقام معشوق و محبوب بودن زن از بين مي رود .
نكته
     خويشتن شناسي و همسر شناسي زير بناي محبت و عشق در نظام خانواده است كه جزء در سايه دين و ايمان تحقق نمي يابد .
نكته
     پايه و ركن عشق راستين ميان زوجين صفات پسنديده و اخلاق انساني و ارزش هاي معنوي است كه در محيط پاك و سالم و به دور از هوس ها و شهوات نامشروع و در فضايي سرشار از معنويت عفت و حيا رشد مي كند.
نکته
    هميشه براي عشق و علاقه تان نسبت به هر کسي , در ذهن خود به دنبال دليل منطقي باشيد و هيچگاه به صورت افراطي به کسي دل نبنديد .
نکته
  زندگي را بر پايه هاي لرزان و زودگذر بنا نکنيد . فريب رتبه , مقام ظاهري , دارايي و ثروت را نخوريد .
نکته 
   عشق , لازمه ي استمرار زندگي و مايه ي نشاط روحي و عميق ترين ارتباط قلبي و محکم ترين تعهد انساني است . اگر زن و مرد , پروانه هاي شمع عشق باشند , زيباترين زندگي را به تصوير مي کشند .
نکته
     دوام علاقه و دوستي ميان اشخاص , به معرفت و صداقت و دوري از منافع فردي و گذشت و رها نمودن کبر و غرور باز مي گردد ؛ که مطمئن ترين راه دست يابي به اين فضايل اخلاقي , تمسک به معنويت و معرفت است .
نکته
   عشق ؛ علاقه و تمايل انسان را به خارج از وجودش متوجه مي کند , وجودش را توسعه داده و کانون هستي اش را عوض مي کند و به همين جهت , عشق و محبت , يک عامل بزرگ اخلاقي و تربيتي است , مشروط بر اين که خوب هدايت شود و به طور صحيح مورد استفاده قرار گردد .
نکته
    نخستين عشق همان اندازه که ممکن است زودگذر باشد تقريبا هميشه از نظر رواني اهميت زيادي دارد . هرگز نفوذ بد يا خوب خود را بر روي عشق هاي آينده از دست نمي دهد . به همين دليل روان شناس تاکيد زيادي دارد که اولين عشق بايد تجربه عاطفي موفقي باشد . پسر و دختر جواني که نخستين بار عاشق کسي مي شوند که ارزش عشق ندارد و با قلبي پاک و بي تجربه به کسي اطمينان مي کنند که از آن سوء استفاده مي کند , در حقيقت باعث مي شوند که فرصت هاي بعدي خود را براي عشق دوباره و با تمام وجود کاهش دهند و آن اطمينان و اعتماد کامل که لازمه عشق درستي است از بين مي رود .
نکته
عشقي که مصلحتي و يا برچسب ضرورت و تظاهر باشد , عشق نيست .
نکته
جسم تابع روح است و به طور کلي تحت تاثير حالت شعور قرار مي گيرد .اگر کسي به جاي  اينکه کينه و خشم و نفرت را به خودش تحميل کند , عشق و آرامش را نثار آن کند به جسم نيز پاسخ مساعدي داده است .
نکته
معذرت خواهي رسمي عشق را تمنا مي کند .
نکته
دوست داشتن شخصي در موقعيتي که آن فرد به هيچ وجه شخصي که بايد باشد نيست , کاري ممکن اما دشوار است .
نکته
عشقي که بي دريغ و بدون چشم داشت عرضه , شود مي تواند منبعي عاطفي براي بخشودن باشد.
نکته
عشقي که ميان دو نفر وجود دارد ممکن است سبب شود که در ظاهر ارتباط ميان دو نفر کامل و بدون نقض به نظر بيايد ولي هيچ عشقي بدون ناهمواري و زيرو زبر نيست و به نزديک و از هم دور شدن , امري کاملا طبيعي و عادي در رابطه هاي زناشويي و غيره است .
نکته
بيشتر عشقهاي دروغين به ازدواج نمي انجامد و اگر به ازدواج بينجامد پس از مدتي , منجر به طلاق مي شود و اگر منجر به طلاق هم نشود , زندگي گرمي نخواهد بود ؛ زيرا آن روياهاي شيرين خود اثري نمي بينند و سردي غم انگيزي به جاي آتش سوزان عشق پيشين , قلب آنها را مي فشارد و آن ها را در اين معامله ورشکسته مي بينند؛ درست مانند کسي که از دور, تابلوي نقاشي بسيار زيبايي را مي بيند و سعي مي کند با هزار زحمت خود را به آن نزديک کند , اما همين که به آن نزديک مي شود , جز يک مشت خطوط ساده و رنگهاي معمولي چيزي نمي بيند .
نکته
يکي از خطرهاي بزرگ عشق , بيدار شدن حس انتقام شديد و خطرناک به هنگام ياس از وصال و نرسيدن به مقصود است , در چنين مواقعي , افراد عاشق شکست خورده , از تهمت و افترا گرفته تا اذيت و آزار دريغ نمي کنند .
نکته
زيباترين و تعالي بخش ترين جنبه هاي هستي انسان , عشق است .
نکته
هرکسي که زود عاشق شود , مرتب معشوق عوض مي کند
نکته
عشق , حيواني , عشقي است که منشا آن , شهوت جواني و طلب لذت و کام جويي بوده , بيش ترين عامل جذب و کشش عاشق , شکل و شمايل و حسن و زيبايي معشوق است .
نکته
عشق , اوج علاقه و احساس است .
نکته
پايه و اساس عشق و محبت , تعهد عميق به يکديگر است .
نکته
عشق عنصري است که در آفرينش انسان و ساختار وجودش دخيل و موثر است.
نکته
عشق هنري ارجمند , گوهري گرانقدر و عامل غناي ذات و بزرگي انسان است . ما و همه موجودات جهان به عشق زنده و پابرجاييم . حيات جسم و جان و پايداري زمين و زمان به عشق است .
نکته
عشق است که دل را دل مير کند و اگر عشق نباشد دل نيست ، آب و گل است.
نکته
عشق نفس را تکميل و استعدادت حيرت انگيز باطني را طاهر مي سازد .
نکته
علاقه به شخص يا شيء وقتي به اوج شدت برسد ، به طوري که وجود انسان را مسخر کند و حاکم مطلق وجود او گردد عشق ناميده مي شود ، عشق اوج علاقه و احساسات است .
نکته
جواني که از ديدن رويي زيبا و مويي مجعد به خود مي لرزد و از لمس دستي ظريف به خود مي پيچد ، بايد بداند جز جريان حيواني در کار نيست اين گونه عشقها به سرعت مي آيد و به سرعت مي رود ، قابل اعتماد و توصيه نيست ، خطرناک است ، فضيلت کش است ، تنها با کمک عفاف و تقوا و تسليم نشدن دربرابرآن است که آدمي سود مي برد .