شناخت ويژگي های همسر

انتخاب همسر
اصول کلي در انتخاب همسر
     1 – توجه به خانواده
     2 – توجه به جنبه ايمان و تقوا
     3 – توجه به کفويت
     4 – توجه به جنبه رشد و آگاهي
     5 – توجه به تناسب سني و جسيي
     6- توجه به اخلاق نيکو
     7 – توجه به حالت شخصيتي همسر
     8 -  توجه به عدم اعتياد شوهر
     9 – توجه به لحاظ اقتصادي شوهر
     10 – نسب محترم داشتن
     11- توجه از لحاظ فکري
     12 – توجه به جنبه مذهبي
     13 – توجه از لحاظ دوشيزگي
     14 – توجه از لحاظ زايا بودن
     15 – حيا
     17 – قدرت همسر داري
     18 – تدبير داشتن
     19- مهرباني
    20 – خود آرايي براي شوهر
    21 – از لحاض خويشاوندي
معيارهاي زيبا شناختي
نکته

زيبايي و جذابيت براي پيوند زن و مرد نقطه شروع مناسبي است و ليکن شرط کافي , محسوب نمي شود .

معيارهاي علمي و فرهنگي
نکته

در نظر گرفتن سطح تحصيلات مي تواند بسيار موثر باشد . بعضي افراد در آغاز ازدواج به فرداي خود فکر نمي کنند و شرايطي را به هنگام انتخاب همسر مي پذيرند که ممکن است در آينده مشکلاتي در روابط آنان ايجاد کند. مردي که تحصيلات عالي دارد , با زني بي سواد يا کم سواد ازدواج مي کند يا بر عکس , پس از چندي , به فکر ارزيابي خود و او مي افتد و مي کوشد برتري علمي خود را ثابت کند و نشان دهد که , زن يا مرد , درک و فهم کافي و هماهنگي لازم را براي زندگي با او ندارد .

نکته
هماهنگي در زمينه فرهنگي در ايجاد و رئابط سالم و سازنده نقش مهمي دارد .
نکته
مساله خانواده و سابقه خانواده همسر در امر تشکيل کانون زندگي فوق العاده مهم است تا خانواده همسر شناخته شده و خوب نباشد امکان برقراري رابطه صحيح با او کمتر امکان پذير است .
نکته
از آن جايي که رفتارهايي که شما هر روز انجام مي دهيد تاحدي متاثر از جو فرهنگي و اجتماعي است که شما در آن منطقه زندگي مي کنيد همسري که از محل زندگي خود انتخاب مي کنيد بيشتر مي تواند با شما تفاهم داشته باشند تا نامزدي که از ناحيه ديگر است .
نکته
اگر دختر و پسري خواهان سعادت خود و فرزندان آتي خويش باشند در درجه اول بايد با خانواده نجيب و اصيلي ازدواج نمايند.
نکته
هماهنگي در آرمان ها و اهداف زندگي مشترک , به گونه اي که غايات مشترکي را والدين تعقيب مي کنند .
نکته
برخي از تفاوت هاي فرهنگي که روابط صميمانه زوجين را تهديد مي کند , با شيوه هاي مشخص و کاربردي قابل حل و رفع هستند , مشروط بر اين که به همان اندازه که در اين گونه مباحثات براي خود حق اظهار نظر قائليد براي شريک زندگي خود نيز قائل شويد .
معيارهاي تکوين رشد
نکته
وجود فاصله سني ميان فرزندان و همسري همفکر در زندگي , شرط لازم براي آرامش روحي و خانواده محسوب مي شود , ولي شرط کافي نيست .
نکته
وجود فاصله سني حدودا 3 تا 6 سال طبيعي به نظر مي رسد با تاکيد بر اين مطلب که مرد از لحاظ سني به زن , ارشد باشد تا مديريت زندگي را که بر عهده اوست به نحو مطلوبي بر عهده گرفته به انجام رساند .
نکته
ارشديت سني مرد نسبت به زن , زمينه مساعدي را فراهم مي کند تا وي از تجربه , پختگي و درايت بيشتري برخوردار باشد و بتواند زندگي را به نحوه شايسته اي هدايت کند .
معيارهاي مادي و اقتصادي
نکته
ازدواج با انگيزه مادي و اقتصادي , نقطه شروع مناسبي تلقي نمي شود . لذا رويکرد , صرفا اقتصادي به اين پيوند آسيب وارد مي کند.
معيارهاي اخلاقي و ديني
نکته
آن زندگي زناشويي اي استوار و ريشه وار خواهد بود که زير بناي آن بر پايه صفات برجسته انساني باشد و اساس آن بر چيزي به جزء امور مادي و زودگذر باشد و يگانه چيزي که اصالت دارد ايمان و هدف هاي معنوي باشد زندگي شان هميشه پايدار خواهد بود .
نکته
انتخابي که فقط روي هوس و تاثير از قيافه راه رفتن , حرف زدن و اين گونه مسايل باشد , انتخابي احساسي است و هرگاه عقل , فکر و انديشه آن را ياري نکند , آينده اي متلاطم خواهد داشت .
نکته
ايمان يک عامل دروني است , فردي که به خدا ايمان داشته باشد , ناخودآگاه به مسايلي پاي بند بوده , و از رفتارهاي نامناسب خود به خود برکنار است .
معيارهاي اجتماعي
نکته
هماهنگي و هم سويي ديدگاه اجتماعي از عوامل موثر در ايجاد روابط سالم و سازنده ميان همسران است . از جمله چگونگي ارتباطات اجتماعي , انتخاب شيوه زندگي و فرزند پروري.
معيارهاي سياسي
نکته
در زمينه سياسي , افراد گاه خود را پيرو يک ايسم يا مکتب مي دانند و حتي ممکن است در اين راه و در طرفداري از آن مکتب افراط کنند . اگر تفکر سياسي زوجين يکسان نباشد , چه بسا به اختلاف هايي بينجامد و اين اختلاف ها بع روابط سالم آسيب برساند .
نکته
طرز فکر درباره اصل حکومت و هيات حاکمه , مسوولان اجرايي کشور , خوش بيني به آن ها , اعتقاد به درستي يا نادرستي کارگزاران جامعه و در نهايت , موضع گيري مثبت يا منفي در مورد رهبري , بايد واحد باشد .  
معيارهاي روان شناختي
نکته
همچون شخصيت فرد , ساختار آن , تيپ شخصيتي مثل درونگرا يا برونگرا , صفات شخصيتي ( متانت , وقار ) يا رويکردهاي شخصيتي ( مثبت گرا , منفي گرا يا واگرا ) مورد بررسي قرار مي گيرد .
نکته
طرحهايي براي ارزيابي شخصيت
1 – استفاده از اوقات فراغت
2 – ارتباطات اجتماعي
3 – عادات خلقي
4 – منش
5 – نگرش ها و معيارها , عادات
تقسيم بندي شخصيت
نکته
شخصيت وسواسي  , کساني که اين شخصيت را دارند , بسيار دقيق و مرتب  و خوش قول و بد اخلاق اند . زندگي با چنين مردمي بسيار سخت است.
نکته
شخصيت وسواسي , براي ساعت دارند , صبحانه , ناهار , شام , حمام و پذيرايي ميهمان نکنند.
نکته
شخصيت سوء ظني , بسيار مغروراند , همچنين حسود و کمي ستيزه جو اند.فورا درگيري بدني پيدا کرده و به سرعت دعوا مي کنند . بسيار بدبين اند , به ويزه نسبت به همسران خود بدبين اند
نکته
شخصيت اسکيزوئيد , بسيار منزوي است , براي ديگران کاملا بي آزار است و در گوشه اي کتاب مي خواند , پيانو مي زند يا نقاشي مي کند , اما حتي يک دوست هم ندارد ! او به رقابت علاقه اي ندارد و به شدت خجالتي است .
نکته
شخصيت اسکيزوئيد عملا با خود بيگانه است
نکته
شخصيت اجتنابي , بسيار ترسو , محافظه کار و محتاط اند .
نکته
شخصيت هيستريک , رفتار بچگانه , نمايشي و جلف دارند .
نکته
زنان هيستريک در پوشش , عرياني را دوست دارند , غالبا لباس هاي لخت مي پوشند , آن چنان که در ميهماني ها از ديدن آن ها تعجب مي کنيم , آرامش تند و تيز دارند , رفتاري زننده دارند .
نکته
شخصيت ضد اجتماعي , چنين افرادي ضد قانون اند , همه جا قانون شکني مي کنند . دست به دزدي , تجاوز به حقوق ديگران , دروغگويي , و همه گونه رفتارهاي ضد اجتماعي مي زنند و از هيچ توبيخ و تنبيهي عبرت نمي گيرد .
نکته
شخصيت ضد اجتماعي , شامل افرادي مي شود که قادر به وفاداري نيستند .خودخواه , خشن , بي مسووليت , تکانشي بوده و قادر به احساس شرم و گناه و يادگيري موازين اخلاقي يا سود بردن از تجارب گذشته نيستند و آستانه تحمل محروميت آن ها بسيار کم است و غالبا گناه اعمال خود را به گردن ديگران و اجتماع مي اندازند .
نکته
شخصيت خود شيفته ,  خودخواه , خودبين و حسودانه .
نکته
شخصيت خود شيفته , براي خود ارج و اعتبار فراواني قايل اند و گمان مي کنند که بسيار زيبا هستند .
نکته
شخصيت هاي خود شيفته احساس خاصي از پوچي و ناچيزي مي کنيم زيرا که آن ها خود را بهترين فردي مي دانند و به کسي اجازه ابراز وجود نمي دهند و بالاترين حد ناسازگاري با محيط را از خود نشان مي دهند
 نکته
شخصيت دوري گزين فردي است که داراي نيروي کم , خستگي پذيري سريع , عدم علاقه مندي , عدم ميل به زندگي و حساسيت زيادي به استرس است .
نکته
شخصيت افسرده , فردي که چنين شخصيتي دارد , براساس طبيعت خود يک افسردگي هميشگي دارد .
نکته
درون گرايان نبايد با برون گرايان ازدواج کنند .
نکته
   در ازدواج بايد به سنخيت شخصيت ها توجه زيادي شود . زوجين در صفات شخصيتي بايد قدري به هم شبيه باشند .
نکته
ويرگي شخصيت وسواسي  عبارت است از : قابل اطمينان , با ثبات , با احتياط , دقيق , خلق پايدار , معيارهاي بالا , پيرو و مطيع قانون و اگر با کسي قرار داشته و طرف مقابل دير کند عصباني مي شوند .
نکته
شخصيت نمايشي                                                                              histrionic personality
افراد داراي اين نوع شخصيت , سرزنده و اجتماعي بوده و تمايل به تفريحات بيرون از خانه دارند .
نکته
افراد داراي اين نوع شخصيت , هيجانات خود را به آساني نشان داد , اما لجاجت و غرض ورزهاي خود را در خود مخفي مي دارند.
نکته
در محافل دوستانه , سرگرم کننده اند , مهمان هاي خوبي براي پارتي ها بوده و در جمع حرف هاي جالب مي زنند
نکته
 افراد نمايشگر , زندگي خود را نمايش مي دهند و براي مردم نقش بازي مي کنند .
نکته
زماني که خوب نيستند , ويزگي هاي منفي شان ممکن است چشمگير تر نشان دهند
نکته
شخصيت نمايشي , ويرگي اين شخصيت عبارتند از : از تازگي لذت مي برند , نا آرامي هايي براي تجربيات جديد , جستجو مي کنند , اشتياق هاي کوتاه مدت داشته و به آساني ناراحت و ناراضي مي شوند , آن ها به ديگران توجهي نشان نداده و فقط به خود مشغولند . چنين افرادي خودبين , بي ملاحظه و طلبکار هستند .
شخصيت وابسته
افراد داراي شخصيت وابسته , تسليم پذبر بوده و در برابر خواسته هاي ديگران منفعلند , ابتکار کمي از خود نشان داده و اغلب ديگران را ترغيب مي کنند تا کمکشان نمايند .
شخصيت افسرده
افراد داراي شخصيت افسرده , بطور ثابت , خلق پايين دارند , اين افراد ديد تاريکي به زندگي داشته , منتظر بدبختي اند و ظرفيت کمي براي لذت بردن از خودشان مي دهند , با چنين نگرشي , ممکن است در زمان بيماري جسماني , کمک کردن به آن ها مشکل باشد .
شخصيت اسکيزوئيد
افراد اسکيزوئيد درون گرا , خودبسنده و از نظر هيجاني سرد هستند . آن ها به خيالبافي هاي خود مشغول بوده و در روابط اجتماعي معمولي خود درهم گسيخته به نظر مي رسند .
نکته
وسواس توانايي ها و قابليت هاي آدميان را تحت الشعاع قرار داده و عملا انسان را وادار به انجام اعمال تکراري يا افکار و اوهام باطله مي کند .
نکته
اعمال وسواسي , رفتارهاي به ظاهر هدفمند و تکراري هستند که در پي احساسات ذهني اجباري يا همراه با چنين احساسي بروز نموده و معمولا شخص در مقابل آن ها مقاومت مي کند , ولي نتيجه اين مقاومت شکست بوده و فرد به ناچار براي دفع اضطراب و اراده فاعل آن اعمال خواهد بود .
نکته
شايع ترين اعمال وسواسي عبارت است از رفتار هاي تشريفاتي , وارسي نمودن , شست و شو و تميز کردن و غيره .
نکته
نسبت به افراد مبتلا به وسواس , به جهت اضطراب و هراسي که از اعمال وسواسي خويش دارند , بسيار مناسب است که رويارويي به طور تدريجي و همراه با آرامش صورت گيرد .
نکته
علايم و نشانه هاي  افسردگي
1 -  وجود خلق افسرده  ؛ مثلا احساس غمگيني يا پوچي و خواه مشاهده ديگران همانند غمگيني و اشکبار بودن .
2 – کاهش قابل ملاحظه علاقه يا احساس لذت , نسبت به همه يا تقريبا همه فعاليت ها در بيشتر اوقات روز .
3 – کاهش يا افزايش شديد وزن , بدون رزيم غذايي و يا کاهش يا افزايش اشتها ؛ تقريبا در همه روزها .
4- بي خوابي يا پرخوابي , تقريبا هر روز .
5 – خستگي شديد يا از دست دادن انرزي ؛ تقريبا هر روز .
6 – احساس بي ارزشي يا گناه افراطي .
7 – کاهش توانايي تفکر و يا تمرکز , يا بل تصميمي , تقريبا هر روز .
8 – افکار تکرار شونده در مورد مرگ ؛ البته نه به صورت ترس از مرگ .
نکته
علايم و نشانه هاي افسردگي مانيک
1 – عزت نفس مغروراند , يا خود بزرگ بيني .
2 – کاهش نياز به خواب
3 – حراف تر از معمول و يا احساس نشانه براي ادامه صحبتد .
4 – پرش افکار يا تجربه ذهني که افکار در حال رقابت هستند .
5 – حواس پرتي .
6 – اشتغال مفرط در فعاليت هاي لذت بخشي که پيامدهاي دردناک دارند.
نکته
کمرويي , به عنوان نوعي معلوليت اجتماعي , مانع بزرگي در راه شکوفايي استعداد و قابليت هاي بشري است
نکته
انسان داراي شخص و شخصيت است . شخص آدمي همان جسم و خصوصيات و شمايل ظاهري اوست , اما شخصيت انسان روح و مجموعه صفات و ملکات روحي و رواني است 
نکته
بديهي است کسي که به روح خود احترام نگذارد به طور قطع به روح ديگران نيز احترام نمي گذارد و ديگران هم به او اهميت نخواهند داد .