ضرورت ازدواج

نکته
    ازدواج بهترين پاسخ به نيازهاي جنسي و عاطفي انسان است و هدف ها و نياز هاي بي شماري را تامين مي کند که از جمله ي مهم ترين هدف هاي ازدواج نيل به آرامش و سکون , تامين نيازهاي جنسي , بقاي نسل , تکميل فردي و اجتماعي , سلامت و امنيت و سرانجام , تامين نيازهاي رواني و اجتماعي فرد را مي توان نام برد .
نکته
      انسان با ازدواج , غرايز جنسي خود را مهار , و آرامش روحي و رواني و خوشبختي خود را تامين مي کند و برخوردهاي سالم اجتماعي در سايه تشکيل خانواده حاصل مي گردد . زيرا آدمي با ازدواج و فرزنددار شدن , به ارزش زحمات پدر و مادر پي مي برد و لذت و زينت بچه دار شدن و پدر و مادرر شدن را کسب مي کند
نکته
     ازدواج و تشکيل خانواده , روشي است که خداوند براي تنظيم زندگي انسان به آن دستور داده است .اين دستور , از آن رو صادر شده است تا نيازهاي طبيعي انسان به طور مشروع و با روشي سالم تامين گردد و از بحرانهاي روحي و گسترش بيماري هاي جنسي و درگيريهاي  اجتماعي و اخلاقي پرهيز شود .
نكته
     ازدواج اگر پيش از موقع صورت گيرد به عروسك بازي تبديل مي شود اگر هم دير شود مشكلاتي ديگر رخ مي نمايد در آن صورت ما سخت گيري خواهيم كرد .
نكته
      خانواده بايد يك چارچوب راهنما در زمينه ازدواج به فرزندان ارئه نمايد .
نكته
      هيچ بنايي در اسلام پايه گذاري نشده است كه در پيشگاه خداوند محبوب تر و عزيزتراز امر ازدواج باشد.
نكته
      افراد با ايمان كه ازدواج مي كنند با اين عمل نصف دين خود را از خطر مصون مي دارد .
نكته
      اي گروه جوانان هريك از شما كه قدرت ازدواج دارد حتما اقدام نمايد چه اين خود بهترين وسيله است كه چشم را از نگاههاي آلوده و خيانت آميزو عورت را از بي عفتي و گناه محافظت نمايد .
نكته
      هر كه دوست دارد كه پاك و پاكيزه خدا را ديدار كند با داشتن همسر به ديدارش رود.
نكته
       هرگاه كسي ازدواج كند نصف دين را كامل كرده است و براي حفظ نصف ديگر بايد تقواي خدا پيشه كند.
نكته
      اهل و عيال اختيار كنيد زيرا كه اين كار روزي شما را بيشتر مي كند .
نكته
      دو ركعت نمازي كه همسردار مي خواند برتراز هفتاد ركعت نمازي است كه فرد بي همسر بخواند .
نکنه
   ازدواج اساس فکر يافتن آرامش و سکون , تکميل شخصيت است , نه نابود کردن آن .
نكته
   بسياري از آشفتگي هاي زندگي زناشويي بدان نظر است كه ازدواج ها بي هدف و يا هدف هاي نينديشيده و ياناپايدار است.
نكته
    ازدواج چون هر اقدام اساسي ديگر انسان بايد داراي هدف و مقصدي معلوم قابل ارزش و لايق تعقيب باشد.