سال سوم

امتحان نهايي هندسه 2 -خرداد 93+پاسخ

امتحان نهايي زبان فارسي 3 رياضي و تجربي -خرداد 93+پاسخ

امتحان نهايي شيمي 3-خرداد 93+پاسخ

امتحان نهايي فيزيک 3 رياضي -خرداد 93+پاسخ

امتحان نهايي درس جبرخرداد 1393

امتحان نهايي درس حسابان خرداد1393

امتحان نهايي درس دين و زندگي 1393

امتحان نهايي درس زبان انگليسي 1393

امتحان نهايي درس زبان انگليسي – خرداد 1392

امتحان نهايي درس ادبیات عمومی خرداد1392

امتحان نهايي درس ادبیات عمومی شهريور1392

امتحان نهايي درس جبر و احتمال – شهريور 1392

امتحان نهايي درس جبرواحتمال – خرداد 1392

امتحان نهايي درس حسابان – خرداد 1392

امتحان نهايي درس حسابان – شهريور 1392

امتحان نهايي درس زبان انگليسي – شهريور 1392

امتحان نهايي درس زبان فارسي 3- شهريور1392

امتحان نهايي درس زبان فارسي3 -خرداد 1392

امتحان نهايي درس شيمي – خرداد 1392

امتحان نهايي درس شيمي – شهريور 1392

امتحان نهايي درس عربي شهريور 1392

امتحان نهايي درس فيزيك 3 – شهريور 1392

امتحان نهايي درس هندسه2 – خرداد 1393

امتحان نهايي درس هندسه2-شهريور1392

امتحان نهايي درس فارسی عمومی خرداد1393